01.02.2017

Dodatek SŘ

 

Článek 4.5. Omezení na závodech OSÚ AD SLČR

 

Na RKZ a MČR mohou startovat závodníci do 50.místa v žebříčku závodníků, platném v době uzávěrky přihlášek na příslušný závod v jednotlivých kategoriích.

V případě nenaplnění kvóty 50 závodníků v jednotlivých kategoriích (při prezentaci) mohou být do závodu zařazeni náhradníci, kteří jsou do 55. místa v platném žebříčku závodníků v dané kategorii a to v pořadí od 51. do 55.místa.

Kvóta pořadatele má přednost před kvótou pro náhradníky.

 

Zdůvodnění:

Na základě žádosti trenérů a zástupců krajů na RKZ I Říčky navrhuje TRž doplnění SŘ v článku 4.5 o výše uvedený dodatek.

Na RKZ I v Říčkách chybělo z nejrůznějších důvodů 19 závodníků v kategorii chlapců a 20 v kategorii děvčat. Možnost umožnění startu náhradníkům doporučujeme zařadit jako dodatek do SŘ, tak aby mohl platit již na druhém RKZ II v Peci p. Sněžkou.

 

 

Říčky  25.1.2017                                         za TRž   J.Bogdálek, Petr Záhrobský

Platnost od 1.2.2017

Fotogalerie