17.03.2017

Termín školení          zimní část sobota 08.04  – úterý 11.04.2017

                                   letní část – červen 2017 podle dalších dispozic Brno

Místo                          Praděd / Ovčárna – hotel Figura

 

Zahájeni                    sobota 08.04.2017 v 19,oo hod.

                                   (výjezd z křižovatky Hvězda – regulovaný provoz ! v 18,00 hod.)

 

Doklady                     členský průkaz SLČR – předložit při prezentaci

 

Ukončení                   úterý 11.04.2017 po testech a zkouškách za 1. část školení

 

Vezmi                         výzbroj a výstroj pro  alpské discipliny

                                   záznamní pomůcky ( notebook, osobní odborná literatura atd.)

 

Studijní materiály     všichni účastníci obdrží:

 

Náklady                     upřesnění podle počtu zúčastněných – zahrnuje:

                                   3x ubytování a plná penze                                      á 500,- Kč

                                   třídenní skipas                                                           900,-  Kč

                                   náklady na lektory a další provozní náklady

podle počtů cca 1500 – 1800,- Kč

                                   poplatek pro OSÚ AD SLČR                                á 300,- Kč

                                   !! Veškeré platby v hotovosti na místě proti dokladu !!

 

Event. potřebné styky, dotazy, omluvitelné neúčasti  atd. na vedoucího školení

Vilém Podešva          604 738 859

                                   vilem.podesva@seznam.cz