01.11.2018

Tak jako každý rok touto dobou připravujeme jednodenní seminář Rozhodčích Specialistů – měření pro obsluhy elektrického měření při lyžařských závodech.

Cílem semináře je nejen rozšířit naši skupinu, ale hlavně vyměnit si navzájem informace a zkušenosti, aby bylo možno zabezpečit měření svazovou aparaturou ve Vašem regionu a předat Vám nejnovější dostupné informace z oblasti měření, pravidel lyžařských závodů, … Seminář bude jednodenní, konat se bude v sobotu 24. listopadu od 9:30 hod, jako obvykle ve školicím středisku Mercedes-Benz Praha v Praze Na Chodově, Daimlerova ul. 2

Na programu budou informace o měření závodů v loňském roce, informace o nadcházející sezoně, diskuze na téma měření lyžařských závodů.

Seminář bude považován za seminář (školení) Rozhodčích Specialistů – měření.

Jako vždy bude připraveno lehké občerstvení. Cestovné hradí vysílající organizace.

Víte-li o někom, kdo se zajímá o měření závodů a zatím o něm nevíme, prosím, předejte mu tuto pozvánku.

Prosím, potvrďte svou účast, abychom mohli uzpůsobit počet míst a hlavně množství občerstvení.

Před vstupem do areálu, prosím, zavolejte Petra Deyla tel. 737797975 nebo Tomáše Kočího tel. 603 883 041.

Zdraví a na setkání se těší

Otakar Deyl

Mezi lány 7

150 00 Praha - Jinonice

tel.: 602 680021

e-mail: ota.deyl@gmail.com

Program (upravíme na místě dle zájmu):

  1. Informace o měřících aparaturách
  2. Propojení (podle požadavků FIS)
  3. Obslužný program
  4. Potřebná dokumentace k závodům (z hlediska měření)

 

Mezi tím volná diskuze na téma měření lyžařských závodů.