13.04.2019

V sobotu 13.4. v Brně proběhl plánovaný kondiční test pozvaných závodníků. Zúčastnilo se 36 dětí. Akci perfektně připravil Tomáš Horáček, se zpracováním výsledků mu pomohl František Andrle. Sobotní den začal po příjezdu a prezentaci účastníků seznámení s programem testů a následovném rozcvičením všech účastníků pod vedením kondičního trenéra RDA mužů a RDJ Františka Andrleho. Samotný test probíhal ve dvou skupinách (děvčata a chlapci). Pro absolutní objektivitu jsme jmenovali dvě hodnotící komise. Komisi “Morava” vedl brněnský Jaroslav Bogdálek, komisi “Čechy” vedl Tomáš Horáček, skvěle v komisích asistovali všichni přítomní trenéři, rozděleni podle zemské příslušnosti. Losem komise “Morava” vedla testy děvčat, komise “Čechy” dostala chlapce. Los proběhl hozením mince nominální hodnoty 5 Kč rukou mou.
Všechny děti podaly své maximální výkony, přistoupily k testování velmi zodpovědně a nikdo své výkony neošidil. Všechny děti přistoupily k testům profesionálně, vzájemně se podporovaly a fandily si. Skvělá práce, skvělý team, skvělí závodníci. Po ukončení testů se většina dětí s doprovodem zúčastnila společného obědu, při kterém jsme den vyhodnotili a vyhlásili výsledky. Pro závodníky, kteří se nemohli zúčastnit bude vypsán termín náhradní, jelikož se jedná o součást kritérií pro nominaci do RVŽ.
Ještě jednou děkuji všem zúčastněným za skvělou spolupráci a všem dětem za jejich profesionální přístup.
Ladislav Forejtek

Fotogalerie