04.12.2017 Dle pravidla 7.2. FIS Points Rules jsou kvóty pro start žen v zahraničních závodech FIS, CIT, NJR a ENL uvolněny. Bod 7.2. : For Ladies events, quotas wil only be enforced when more than 140 competitors are entered. Překlad bodu 7.2. : Národní kvóty budou uplatněny pouze pokud počet přihlášených přesáhne 140. Sekretariát OSÚAD bude ale i nadále ctít systém národních kvót v přehledu přihlášených na webu vysledky.czech-ski.cz. Na závody odešle přihlášku se všemi řádně přihlášenými závodnicemi, které tak mohou na závod odcestovat. Závodnice, které jsou v přihlášce mezi náhradnicemi budou cestovat na závod na vlastní zodpovědnost a sekretariát OSÚAD neponese zodpovědnost za to, že na závodě bude přes 140 startujících a pořadatel uplatní národní kvóty. Počet startujících nelze zjistit dopředu s dostatečným předstihem, aby měli všichni jistotu startu již před odjezdem. Zpravidla se počet startujících definitivně spočítá až večer na schůzi před závodem. sekretariát AD