14.12.2018 Dle schválených kritérií Radou OSÚ AD do Republikového výběru žactva bude od letošní sezony systém hodnocení žáků kategorie U16 a U14 třístupňový:

1. výkonnostní složka,  2. test lyžařských dovedností,  3. kondiční test. Každá složka bude mít svoji  procentuální váhu dle kritéérií RVž.
Test lyžařských dovedností se bude skládat ze čtyř disciplín.
Podrobný textový  popis jednotlivých cviků naleznete zde.
Test lyžařských dovedností naleznete zde bude představen s demonstrační ukázkou dle 18.1. 2019 v místě pozdějšího konání ve Špindlerově Mlýně na Stohu .
Samotný test se pojede na Stohu dne 23.3. 2019 (náhradní termín dne  29.3.2019) a bude k němu pozváno 8-12 nejlepších závodníků z ročníku dle výkonnostní složky.
Stejná skupina závodníků bude pozvána ke kondičnímu testu na počátku května do SC Nymburk.
Kondiční testovou baterii si můžete prohlédnout zde.
V první polovině ledna bude na webu SLČR umístěno demonstrační video - ukázka jednotlivých cviků testu lyžařských dovedností a upřesněna škála hodnocení pro kondiční test.
Rada OSÚ AD ve spolupráci s RVž