29.06.2018 Zasedáním předsednictva FIS neprošla Kongresem schválená změna výpočtu FIS bodů. Systém by měl vstoupit v platnost až od sezóny 2019/2020.

Důvodem byla nedostatečná informovanost o tom, co si který závodník v průběhu loňské sezóny podle nového systému vyjel a nemožnost si tak případně vyjet další potřebné body - jednalo by se z pohledu Předsednictva FIS o retrospektivní změnu pravidel, kterou nepřipustilo. Nicméně nový systém výpočtu FIS bodů (minimální přirážka na FIS závodech 23 FIS bodů, na NC 20 a Kontinentálním poháru 15) by měl vejít v platnost přesně za rok, tedy na sezónu 2019/2020. Do té doby budou zveřejňovány světové žebříčky v obou systémech, závodit se ale letos bude podle dosud platného systému.(EK)