06.05.2020

Jiří Matějů s Radim Jireš jsou novými metodiky mládeže úseku alpských disciplín Svazu lyžařů ČR. Na starost budou mít mimo jiné publikační činnost, spolupráci s reprezentačními trenéry, komunikaci se sportovními středisky, podílení se na koncepci mládežnického lyžování nebo zapracování elektronického tréninkové deníku.

 

Na pozice metodiků mládeže pro dvouleté období vypsal úsek alpských disciplín SLČR výběrové řízení, ve kterém uspěli právě Matějů s Jirešem. Toto období bylo z důvodu aktuální situace okolo epidemie koronaviru a s tím spojené náročnosti plánovat činnost a garantovat finanční zajištění zkráceno na období jednoho roku s následnou opcí. „Oba pánové přišli s množstvím konkrétních vizí. Mají před sebou velkou spoustu práce z mnoha okruhů. Pevně věřím, že se jim podaří dosáhnout cílů, které si nastavili,“ uvedla manažerka úseku Danuta Štrougalová.

 

Oba noví metodici už společně stanovili dlouhodobé i krátkodobé cíle. „Z dlouhodobého hlediska se zaměříme především na nastavení koncepce čtyřstupňového vzdělávacího systému pro trenéry lyžování. Cílem je navrhnout, argumentovat a zpracovat metodickou a vzdělávací linii provázanou napříč všemi kategoriemi od přípravky až po reprezentační družstva juniorů a dospělých,“ uvedl Matějů.

 

Společně už se pustili do plnění krátkodobého plánu. V nejbližším období chtějí například vydat knihu „Základy závodního lyžování“ včetně průvodce pro trenéry. Další agendou bude pravidelná publikační činnost, spolupráce s trenéry reprezentačních družstev, monitoring a komunikace se sportovními středisky, zapracování elektronického tréninkového deníku, analýzy vybraných zahraničních vzdělávacích systému a navázání aktivní spolupráce s osobnostmi ze zahraničí, spolupráce na termínových listinách a konceptu žákovského lyžování, konzultace a sestavování tréninků s odborníky z oblasti kondiční přípravy, spolupráce s vybranými univerzitami a samozřejmě školení a pořádání zaměřených workshopů. „Uvidíme kolik z našich vizí a plánů se nám podaří realizovat a uvést do praxe, ale jsme přesvědčeni, že naše tandemová práce přinese výsledky,“ uvedl Jireš.