12.05.2020

Během května zveřejníme publikační plán metodiků mládeže na rok 2020. Od května budeme každý měsíc přinášet články na vybraná témata z lyžařské a kondiční oblasti. V rámci publikační činnosti metodiků představujeme první článek zaměřený na plánování kondiční přípravy sjezdaře v přípravném období I pro kategorie přípravka, předžáci, žáci a junioři, v článku najdete obecný přehled rozvoje pohybových schopností pro jednotlivá věková období a konkrétní zaměření tréninků pro přípravné období I.

Články budou zveřejňovány v sekci metodika na stránkách AD SLČR https://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/metodika

Metodici mládeže OSÚ AD SLČR