01.02.2021

Organizační výbor spolu s pořadateli dostal vyjímku k uspořádání závodů FIS/UNI na Bílé. Tímto se obracíme na trénéry a závodníky, aby nám byli nápomocni k zjednodušení organizace a v případě zájmu o start na těchto závodech se co nejdříve příhlásíli v online systému OSÚ AD SLČR. Pořadatel potřebuje mít včas informace o počtu účastníků, kterým musí vyjednat také povolení pro ubytování.

 

Na Bílé se koná AM ČR a protože se teď nepotkáváme na závodech, je pro nás komplikované doplnit a aktualizovat seznamy VŠ studentů. Prosím tedy všechny vysokoškoláky, aby poslali své iniciály (kódové číslo, jméno, ročník narození, sportovní klub, název VŠ, obor a studijní ročník) na mail: chrasta@centrum.cz.  Vzhledem k blížící se Universiádě tak učiňte také ti z vás, kteří zvažují studium na VŠ ve školním roce 2021/2022.

 

Zimní Universiáda ve Švýcarsku má nový termín - 11.-21.12.2021. Níže jsou výkonnostní kritéria pro zařazení do nominace.

Universiáda 2021 je jen pro vysokoškolské studenty narozené od 1.1.1996 do 31.12.2003.

Start na Universiádě je podmíněn absolvováním AM ČR v alpských disciplínách v roce 2021 (2020) (vyjma závodníků startujících ve stejném termínu na MS, světovém či evropském poháru).

Kritéria ženy - ve dvou disciplínách méně než 70 FIS bodů. Použitelné body ve 4 diciplínách (SG - 100 FIS bodů, AC - 130 bodů).

Kritéria muži - ve dvou disciplínách méně než 60 FIS bodů. Použitelné body ve 4 diciplínách (SG - 90 FIS bodů, AC - 120 bodů).

 

Děkujeme za spolupráci

Zdeněk Chrástecký