19.04.2018

Úhrada FIS bodů a kódových čísel ČR pro lyžařskou sezónu 2018/19 Závodnice, závodníci, kteří chtějí v lyžařské sezóně 2018/19 startovat na mezinárodních závodech FIS a závodech v ČR všech kategorií musí prostřednictvím Svazu lyžařů České republiky uhradit : 1. Mezinárodní závody FIS v ČR a zahraničí (dospělí, junioři) poplatek je v hodnotě 850.- Kč za osobu Závodníci, závodnice ročníku 2001 poplatek pro sezónu 2018/2019 neplatí. Je nutné se ale do listiny přihlásit !!!!!!! Uvedená částka je za úhradu kódových čísel FIS a zařazení do listiny bodů ČR. Úhradu částky pro zařazení do listiny bodů FIS proveďte nejpozději do 30. června 2018! Noví závodníci, závodnice, kteří žádají o kódové číslo FIS musí spolu s přihláškou zaslat na sekretariát OSÚ AD SLČR podepsané Prohlášení závodníka k registraci u mezinárodní lyžařské federace FIS ,,Athletes Declaration“ (originál anglická verze). 2. Závody v ČR ( přípravka, předžactvo, žactvo, junioři, dospělí, masters ) poplatek je v hodnotě 150.-Kč za osobu Uvedená částka je za úhradu kódových čísel ČR. Závodníci, závodnice (dospělí a junioři), kteří uhradili za kódové číslo FIS již tento poplatek neplatí!!!!!! Stejně tak při účasti na závodech ÚZD a Masters se hradí poplatek 150 Kč pouze jednou. Úhrada částek pro zařazení do listiny bodů ČR do 30. září 2018. Fin.prostředky uhraďte na č.ú. 1724702504 / 0600-GE Money Bank v.symbol pro AD - 22101. v.symbol pro Masters - 220101 Potvrzení o zaplacení s vyplněnou ,,Přihláškou bodů za výkon´´ zašlete emailem na sekretariát OSÚ AD SLČR : sekretariatad@czech-ski.com Při nedodržení termínu je, dle reglementu FIS a SŘ, částka zvýšená (viz. Soutěžní řád) Michaela Jaroušová - sekretariát