30.08.2017 P O Z V Á N K A Svaz lyžařů - úsek alpských disciplín ČR Vás zve na odborný seminář pro trenéry, rodiče, který zároveň slouží k prodloužení trenérských licencí.

Témata přednášek: • FYZIOTERAPIE a SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ - Šárka Strachová Adéla Krčková (fyzioterapeutka) o Hluboký stabilizační systém páteře a jeho význam v lyžařské přípravě o Vhodná kompenzační cvičení v lyžařské přípravě dětí o Obecné principy kondiční a pohybové přípravy dětí od 6 do 12 let o Obecné principy kondiční a pohybové přípravy dětí od 13 do 17 let • SPORTOVNÍ PSYCHOLOGIE - Jan Remeš (psychoterapeut), Šárka Strachová Já jako trenér / Práce s rodiči / Práce s dětmi • VIDEOROZBOR TECHNIKY ZÁVODNÍKŮ RDJ A SVĚTOVÉ ŠPIČKY V DH A SG – Jan Fiedler • NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V TECHNICE JÍZDY ČESKÝCH ZÁVODNÍKŮ V GS A SL. MOŽNOSTI NÁCVIKU SPRÁVNÉ TECHNIKY – Jan Fiedler, Radim Jireš • RYCHLOST JÍZDY LYŽAŘE – ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI JÍZDY V OBLOUKU – Petr Jireš • LYŽAŘSKÝ POSTOJ A JEHO VÝZNAM PRO ZÁVODNÍ LYŽOVÁNÍ - Jan Kvasnička • INFORMACE O SPS A SYSTÉMU ŽÁKOVSKÝCH ZÁVODŮ -Petr Houser Termín: 16.9.2016 Místo:

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Posluchárna P3

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika

 Časový program: 8:30 – prezentace 9:30 – 10:30 Fyzioterapie - Adéla Krčková, Šárka Strachová 10:30 – 11:30 Psychologie - Jan Remeš, Šárka Strachová 11:40 – 12:10 oběd 12:20 – 12:50 Videorozbor techniky jízdy v SG a DH - Jan Fiedler 12.55 - 13:30 Chyby v technice jízdy českých závodníků v SL a GS – Jan Fiedler, Radim Jireš 13:40 – 14:10 Rychlost lyžaře v oblouku – Petr Jireš 14:20– 15:00 Lyžařský postoj - Jan Kvasnička 15:00 - 15:20 Informace o SPS a Systému žákovských závodů -Petr Houser Cena: 400,-Kč (coffee break + oběd) Přihlášky/platba: závazné přihlášení je nutné nejpozději do 10.9. emailem: sekretariatad@czech-ski.com nebo alpin@czech-ski.com Částku uhradit na místě. Omezená kapacita! V případě bližších informaci kontaktujte tel.608555088 poznámka: změna odpoledního programu vyhrazena

Fotogalerie