15.03.2019 Podle kritérií do Republikového výběru žactva proběhnou v březnu a dubnu testy závodníků do RVŽ.

Test lyžařských dovedností se uskuteční na Stohu dne 24.3.2019, bude k němu pozváno 8 nejlepších závodníků z ročníku dle výkonnostní složky kritérií, test bude vypsán jako událost v kalendáři závodů s propozicemi a podrobnými informacemi. 
Test pohybových schopností proběhne 13.4. v Brně, pozvání budou stejní závodníci. Výběr testů vychází z doporučené baterie motorických testů pro lyžařské oddíly a SPS schválené v roce 2016, pro kritéria do RDV byla mírně upravena v roce 2019. sekretariát AD

Test lyžařských dovedností – prezentace, video a test pohybových schopností – prezentace naleznete v odkazu Kritéria OSÚ AD