10.03.2017

Rozhodnutí Rady OSÚ AD SLČR

 

 

Na základě požadavků TR, KM a trenérů jednotlivých klubů Rada úseku s okamžitou platností ruší omezení článku 4.5 SŘ – konkrétně část, která umožňuje start na RKZ/MČR závodníka pouze do 50 (55) místa v žebříčku. S ohledem na nastavenou změnu a nutný soulad s dosud platnou legislativou, a zejména ve snaze úseku umožnit účast na vrcholné akci žákovského lyžování co největšímu počtu sportovců, bude  pořadatel MČR postupovat následovně.

  1. V závodě může startovat max. 50 závodníků v kategorii.
  2. Pořadatel může doplnit závodníky do 50.místa v LB 7 o kvótu pořadatele (max. 2/kategorie)
  3. Pořadatel doplní přihlášené závodníky z pořadí 51 – 55.místa dle LB 7
  4. Do max. počtu startujících (50/kategorie) doplní pořadatel přihlášené  závodníky  dle pořadí v nominační LB 7A (MČR), která vyjde dne 12. 3. 2017 ihned po závodech UKZ

 

V Praze dne 10.3.2017

Fotogalerie