13.01.2020

 

Požadavky

·         trenérská kvalifikace: Trenér 1. třídy a vyšší

·         praxe v žákovské nebo juniorské kategorii minimálně 5 let

·         zkušenost s mezinárodními žákovskými závody

·         aktivní znalost 2 světových jazyků, angličtina+další

·         řidičský průkaz skupiny B

·         znalost práce s výpočetní technikou a základní ekonomické znalosti

·         trestní bezúhonnost

·         organizační schopnosti

Uchazeč předloží s přihláškou do výběrového řízení:

·         stručné CV s podrobným popisem trenérské praxe včetně jmenovitého přehledu dosud vedených závodníků v příslušných kategoriích PaP, žákovských, juniorských - vedení individuální, oddílové, účast na soutěžích v CZE i zahraničí

·         kopii trenérské licence

·         koncepci fungování metodického vedení kategorií předžáků, žáků a středisek SpS pro období zadané výběrovým řízením 

Podmínky a časový harmonogram výběrového řízení:

·         10.1.2020 oznámení o výběrovém řízení

·         Uchazeč se hlásí do VŘ písemně, poštou na adresu sídla SLČR nebo e-mailem na sekretariatad@czech-ski.com

·         10.2.2020 uzavření přihlášek do VŘ, včetně hraničního data

·         26.2.2020 pohovor s vybranými finálovými uchazeči a vyhlášení výsledku

·         1.5.2020 zahájení smluvního vztahu s vítězem výběrového řízení

·         OSU AD si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených účastníků.