17.01.2020

Požadavky

Uchazeč předloží s přihláškou do výběrového řízení:

Podmínky a časový harmonogram výběrového řízení:

Schválila Rada OSÚ AD dne 8.1.2020