17.12.2020

Představujeme termínovou listinu vzdělávacích akcí na zimu 2021. Najdete v ní termíny školení trenérů 4. a 3. třídy. Dále termíny prolongačních kurzů, které v rámci nového systému vzdělávání trenérů rozšiřují možnosti jak prodloužit platnost trenérských licencí, a zároveň reagují na letos zrušené termíny odborných seminářů a jsou určeny pro trenéry, kteří letos byli přihlášeni na semináře a potřebují prodloužit platnost průkazů. Najdete v ní také termíny lyžařských workshopů, které budou zaměřeny na lyžařské dovednosti. Termínovou listinu, pozvánky na prolongační kurzy a workshopy najdete na stránkách SLČR v sekci vzdělávání trenérů. Metodici a sekretariát AD.