14.01.2020

Melida, a.s. mění způsob objednávání a placení tréninkových pist, v zájmu zefektivnění skutečného využívání tratí na Stohu pro tréninky
 

  1. Platby za pistu probíhají před započetím stavby trati – toto pravidlo bylo zavedeno v minulé sezóně, ale poslední dobou absolutně není respektováno. Kdo nezaplatí dopředu, bude 1x pokárán, při opakovaném porušení mu nebude umožněn trénink a bude vykázán.
  2. Nově se zavádí povinné včasné zrušení rezervace, a to minimálně 48 h před plánovaným tréninkem. Zrušení rezervace musí být provedeno zasláním sms na tel.:732 861 568 (Pavel Šarkezi), nebo na tel.:602645320 (Marek Paulíček). Klubu, který nedorazí na rezervovanou pistu bez zrušení rezervace uvedeným způsobem minimálně 48 hodin před plánovaným tréninkem, bude tato nezrušená pista naúčtovaná při příští návštěvě společně s aktuální pistou v plné sazbě. Jestliže klub odmítne zpětně uradit nevyužité pisty, bude bez náhrady a trvale vykázán z tréninků, vymazán z kalendáře, a nebude mu poskytnut další přístup k trénování na Stohu.
  3. Rezervace tréninků bude možná maximálně 2 týdny v předstihu. Toto pravidlo bude platit i pro následující sezóny vždy po celou sezónu a všechny kluby, pokud se nedohodneme jinak.

Týmy, které se proviní proti těmto pravidlům, budou z kalendáře odstraněny od 27.1.2020 a budou se muset znovu objednat dle bodu 3.


 

Matyáš Mleziva

Melida, a.s.