02.10.2019

Od sezony 2019-20 vstupují v platnost úpravy v kvalifikačním řádu OSÚ AD SLČR. Nově zavádí OSÚ AD do praxe IV. třídu trenéra, která v řádu již formálně byla, ale v praxi se nepoužívala. Hlavním důvodem zavedení IV. třídy je splnění časové (hodinové) dotace dané akreditací MŠMT ČR pro školení trenérů II.třídy, která činí 150 hodin. Rozsah školení IV. třídy bude 25 hodin, stávající školení III. třídy má rozsah 50 hodin, školení II. třídy 75 hodin, dohromady školení IV+III+II třídy bude mít 150 hodin a tím bude splněna podmínka MŠMT ČR. Další úpravy se týkají hlavně I. třídy a diplomovaného trenéra, a změny vycházejí z aktuálních změn v systému vzdělávání na vysokých školách v ČR. Nové znění kvalifikačního řádu a odůvodnění změn najdete na webu SLČR v sekci AD dokumenty - vzdělávání trenérů: https://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/dokumenty